Forum voor hardware pagina
Startpagina.nl Dochters op alfabet Categorieen Voor kids Luister radio Kijk TV Meer Startpagina

hardware.startpagina.nl/prikbord

Dit prikbord is vernieuwd. Discussieer verder en registreer je op het nieuwe forum: hardware.startpagina.nl/forum/

Ga naar discussie: VorigeVolgende
Ga naar: DiscussielijstNieuw berichtZoekenLog inPrint
 • Uitgeklapt op datum • Uitgeklapt met draadjes

pc valt uit met cam aan.

Gepost door: Arjann ()
Datum: 08 oktober 2011 22:25

Hoi.

vandaag 2x gebuurt dat de pc uit gaat wanneer de cam aan staat was bezig op msn met cam aan.
de pc is van binnen stof vrij. en donderdag met Malwarebytes' Anti-Malware en ccleaner de pc schoon gemaakt.
ik heb een log gemaakt met HijackThis wie zou hier even naar willen kijken of er een fout is? en hoe ik het moet oplossen.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 22:16:57, on 8-10-2011
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe
C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Yuna Software\Messenger Plus!\PlusService.exe
C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.69\GoogleCrashHandler.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\COCIManager.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = [go.microsoft.com]
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = [go.microsoft.com]
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = [go.microsoft.com]
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [go.microsoft.com]
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: (no name) - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - (no file)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.6406.1642\swg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Google Gears Helper - {E0FEFE40-FBF9-42AE-BA58-794CA7E3FB53} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - (no file)
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PlusService] C:\Program Files\Yuna Software\Messenger Plus!\PlusService.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Torrent2Exe] C:\DOCUME~1\Arjan\LOCALS~1\Temp\Torrent2Exe\T2E.exe --autorun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: &Download All using 4shared Desktop - C:\Program Files\4shared Desktop\down_all.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Documents and Settings\Arjan\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm
O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html
O9 - Extra button: (no name) - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Instellingen voor Gears - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll
O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {304171C0-65EA-4B51-B5D9-93A311E26EB1} (MxPEG_ActiveX Control) - [koi-bopp.dyndns.org]
O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - [handy-wf.de]
O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - [game.zylom.com]
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - [messenger.zone.msn.com]
O16 - DPF: {CCA0B877-CB5E-4ADC-AD30-457C379512DD} (Gif89 Lite Class) - [83.85.254.142]
O16 - DPF: {CFCDAA03-8BE4-11CF-B84B-0020AFBBCCFA} (RealPlayer G2 Control) - [fpdownload2.macromedia.com]
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - [fpdownload2.macromedia.com]
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540012} - [fpdownload2.macromedia.com]
O16 - DPF: {DB28CF23-0083-40B5-BF63-69925D672385} (CNeroSerialChecker Object) - [www.nero.com]
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - [platformdl.adobe.com]
O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F557} (Flatcast Viewer 5.0) - [92.51.137.94]
O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - [gfx2.hotmail.com]
O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - [fdl.msn.com]
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - [messenger.zone.msn.com]
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorie├źn - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe (file missing)
O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c99ffda26f1160) (gupdate1c99ffda26f1160) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Unknown owner - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe (file missing)
O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--
End of file - 12494 bytes

ik heb windows xp met service pack 3

Groeten Arjan1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 08/10/2011 22:35 door Arjann.Onderwerp Geschreven door Gepost
  pc valt uit met cam aan.
Arjann 08/10/2011 22:25
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Jos H 08/10/2011 22:41
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Arjann 08/10/2011 22:46
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Jos H 08/10/2011 22:49
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Arjann 08/10/2011 22:54
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Jos H 08/10/2011 22:58
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Arjann 08/10/2011 23:06
 

Re: pc valt uit met cam aan.

fazantje 08/10/2011 23:11
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Jos H 08/10/2011 23:55
 

Re: pc valt uit met cam aan.

fazantje 09/10/2011 00:34
 

Re: pc valt uit met cam aan.

rudi 09/10/2011 12:34
 

Re: pc valt uit met cam aan.

fazantje 09/10/2011 13:31
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Jos H 08/10/2011 23:57
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Arjann 09/10/2011 00:03
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Jos H 09/10/2011 00:05
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Arjann 09/10/2011 00:07
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Jos H 09/10/2011 11:16
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Arjann 09/10/2011 15:19
 

Re: pc valt uit met cam aan.

fazantje 09/10/2011 20:28
 

Re: pc valt uit met cam aan.

fazantje 08/10/2011 22:51
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Arjann 08/10/2011 22:56
 

Re: pc valt uit met cam aan.

fazantje 08/10/2011 23:25
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Arjann 08/10/2011 23:29
 

Re: pc valt uit met cam aan.

Arjann 08/10/2011 23:02
Ga naar: •DiscussielijstZoekenLog in
Sorry, je hebt geen toestemming voor het posten van berichten in dit forum.
 
Privacy- en cookiebeleid - Copyright - Disclaimer - Alle dochters - Dochters per categorie - Forum en chatregels - Contact
© 1998-2011 Startpagina B.V. - hardware.startpagina.nl - onderdeel Sanoma Media Netherlands groep